Spread the love

Voervrienden

Soms willen mensen iets extra’s doen voor de dieren in het asiel. Dat kan onder andere door “Voervriend” van één van onze asielen te worden.

Voor een bedrag van € 12,- per maand kunnen wij één hond of kat een maand lang te eten geven. U kunt dit bedrag zelf overmaken of automatisch af laten schrijven van uw bankrekening. Uiteraard mag u ook voor meerdere dieren voervriend worden. Als dank voor uw steun ontvangt u een “voervrienden” certificaat.

Behalve dat het natuurlijk leuk is om zelf een voervriend te zijn, is het ook een fantastisch mooi cadeau om aan iemand te geven. Of een leuk idee om bijvoorbeeld samen met collega’s, school of met uw vereniging voervriend te worden.

Uw financiële hulp betekent voor de dieren in het asiel hoop op een beter leven.

  Voer vrienden

  Om de achterblijvers in het asiel te helpen kunt u voervriend van de honden of katten worden. Voor een bedrag van € 12,- geeft u één hond/kat een maand lang te eten. Uiteraard mag u ook voor meerdere dieren voervriend worden.  U verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Stichting Second Chance Foundation Nederland om het aangegeven bedrag af te schrijven van uw rekening ten gunste van het bankrekeningnummer van Stichting SCFN te Poeldijk (NL14RABO 0102.6440.39).

  Als dank voor uw steun ontvangt u een voervriend certificaat.

  Middels ondertekening van dit formulier geeft u aan de privacyverklaring te hebben gelezen en geeft u toestemming voor opname van uw persoonsgegevens in het bestand van Stichting SCFN icm Animal in Need.

  Tevens geeft u middels ondertekening van dit formulier aan dat u toestemming geeft aan Stichting SCFN om een doorlopende incasso opdracht te sturen naar uw bank om het door u ingevulde bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Uw handtekening: