Spread the love

De stichting

De stichting Second Chance Foundation Nederland (SCFN), opgericht in 2008, probeert in algehele zin het recht van de dieren in Spanje te beschermen en de plaatselijke bevolking van dit recht bewust te maken. De Stichting SCFN zet zich specifiek in voor de verlaten, ongewenste en mishandelde dieren in de omgeving van de plaats La Línea de la Concepción, een plaats gelegen aan de Spaans-Engelse grens vlakbij Gibraltar. De stichting doet dit door het in 2005 opgerichte particuliere asiel in La Línea de la Concepción op allerlei wijzen te ondersteunen. De dagelijkse leiding over het asiel en sinds maart 2010 over de “perrera” (het voormalige gemeentelijke dodingsstation voor gevonden honden) is in handen van de Nederlander Peter Koekebakker. Hij is sinds 1991 woonachtig in Spanje en heeft naast zijn werk als antiquair/brocanteur het beheer over het asiel, samen met een klein team medewerkers. Helaas is Peter op 30 maart 2019 overleden. Sindsdien zet zijn team zijn levenswerk, zijn missie voort.

Inmiddels heeft de stichting haar werkzaamheden vanwege de gigantische hulpvragen uitgebreid en geeft momenteel hulp aan meerdere asiels in Spanje, Griekenland, Curaçao, Portugal en Roemenië.

Verantwoording ANBI
Voor de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status zijn stichtingen, in het kader van transparantie, verplicht een aantal gegevens te publiceren op hun website. Wij voldoen hier graag aan. Donaties aan Stichting Second Chance Foundation Nederland zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

Zie ook het formulier ‘publicatieplicht ANBI’

Voor algemene informatie (zoals KvK nr, RSIN, UBN etc.), de bestuurssamenstelling en contactpersonen van onze stichting verwijzen wij u naar de contactpagina.

Activiteitenoverzicht 2020
In het jaar 2020 heeft de stichting Second Chance Foundation Nederland weer mooie doelen bereikt. De stichting heeft in dit jaar onder meer:

* 792 honden uit Spanje, Portugal, Curaçao en Griekenland een definitief thuis kunnen geven en diverse honden ondergebracht bij een opvanggezin;
* 9 katten uit Spanje een definitief thuis kunnen geven en diverse katten ondergebracht bij een opvanggezin;
* Screenen van adoptanten middels intakeformulieren en huisbezoeken;
* Ter adoptie aanbieden van honden en katten op onze website en eigen Social Media kanalen;
* Organiseren van vervoer/transport van de dieren naar Nederland;
* Nazorg van de geadopteerde honden en katten;
* Het werven van donateurs
* Meer dan 600 honden en katten kunnen laten steriliseren of castreren;
* Voor veel honden en katten medische hulp kunnen betalen;
* Diverse asiels kunnen ondersteunen met hulp aan honden en katten in nood;
* Vele kilo’s (gedoneerd) voer kunnen opsturen naar Spanje en Portugal;

Zie ook het document ‘Activiteitenoverzicht’

Doelstelling en besteding donatie gelden
Onze doelstelling is om de door ons gesteunde rescue centers in Spanje, Griekenland, Curaçao, Portugal en Roemenië welke zorgdragen voor het redden en veiligstellen van verwaarloosde en mishandelde (zwerf)honden en katten te ondersteunen in de breedste zin van het woord.

  1. Te denken valt aan ondersteuning bij de inzameling van voer, verzorgingsmiddelen, medicatie, schoonmaakmiddelen en bijdragen in de dierenartskosten welke niet gedekt worden door eventuele adopties;
  2. Daarnaast helpen wij mee aan de verbeteringen van de verblijf- en leefomgeving van de honden en katten in de gesteunde asielen. Denk hierbij aan bouw- en herstelwerkzaamheden zoals een quarantaine ruimte, nieuwe hondenhokken enz;
  3. Wij zijn verder zeer actief in het bemiddelen van de dieren in de rescue centers naar een nieuw onderkomen. Dit doen wij voor alle plaatsbare honden en katten in de door ons gesteunde rescue centers.

Beleidsplan en jaarcijfers

Besteding gelden

Al onze ontvangen donaties worden voor 99% besteed aan het welzijn van de honden en ook katten in de door ons gesteunde rescue centers. Er vindt geen enkele beloning/vergoeding plaats aan de bestuursleden en/of vrijwilligers voor hun vrijwilligers activiteiten. Onze vrijwilligers zetten zich allemaal onbetaald en met veel enthousiasme in voor het welzijn van de honden en katten en andere dieren in nood. De stichting beoogt geen winstoogmerk.

Zowel Stichting SCFN als de participerende rescue centers ontvangen geen enkele vorm van overheidssubsidie. De middelen worden bijeengebracht door vele (Nederlandse) dierenvrienden en sponsors, die naast geldelijke donaties om voer en medicijnen te kopen ook allerlei spullen inzamelen. Donaties in natura bestaan uit onder andere hondenvoer, manden, dekens, medicijnen en bouwmaterialen.

Stichting SCFN is een door de Belastingdienst erkende ANBI instelling. Dit kan voor donateurs en sponsors fiscaal voordeel opleveren.

Stichting SCFN heeft nagenoeg geen overheadkosten. Zoals elke organisatie heeft de stichting te maken met de jaarbijdrage voor de Kamer van Koophandel en de kosten van de bankrekeningen. Daarnaast neemt Stichting SCFN de kosten van transport van hulpgoederen bestemd voor het asiel voor haar rekening. Stichting SCFN zet ook voor het werven van donateurs geen kostbaar apparaat in. Alle donaties en schenkingen aan de stichting gaan dientengevolge voor circa 99% naar de rescue centers.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Stichting Second Chance Foundation Nederland werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding / vrijwilligersbijdrage ontvangen.

Activiteiten

Onze activiteiten bestaan uit hulp bieden (financieel en goederen) aan de door ons gesteunde rescue centers in Spanje, Griekenland, Curaçao, Portugal en Roemenië. Zo kunnen deze rescue centers doorgaan met het redden en veiligstellen van verwaarloosde en mishandelde (zwerf)honden en katten.

Inzamelingen en donaties
Te denken valt aan ondersteuning bij de inzameling van voer, verzorgingsmiddelen, medicatie, schoonmaakmiddelen en bijdragen in de dierenartskosten welke niet gedekt worden door eventuele adopties.

Verblijf- en leefomgeving asielen
Daarnaast helpen wij mee aan de verbeteringen van de verblijf- en leefomgeving van de honden in de gesteunde asielen. Denk hierbij aan bouw- en herstelwerkzaamheden zoal een quarantaine ruimte, nieuwe hondenhokken enz;

Herplaatsing honden
Wij zijn zeer actief in het bemiddelen van de honden en katten welke in de rescue centers verblijven naar een nieuw onderkomen. Door een zorgvuldig adoptiebeleid herplaatsen we maandelijks vele honden en katten in Nederland.

Voorlichting
Onderwijs/voorlichting aan kinderen en volwassenen over dieren, hun behoeften en verzorgingseisen.

Beperking zwerfdieren
Voorlichting aan hondenbezitters over de noodzaak tot castreren/steriliseren om ongewenste nesten en daaruit voortkomende zwerfdieren te voorkomen.

Lokale ondersteuning
Castratie/sterilisatie projecten realiseren alsmede herplaatsingsprojecten onder de lokale bevolking.

Lokale politiek
Overleg met lokale, regionale en nationale overheden om hen tot betrokkenheid te overreden, structurele aanpak/programma’s vanuit deze organen te stimuleren en hen te motiveren wetgeving in werking te stellen die verwaarlozing en mishandeling van dieren strafbaar stelt en toe te zien op de naleving van deze wetgeving.

Onze activiteiten zijn te volgen op onze website of op onze facebookpagina.
Heeft u nog vragen? Stuur gerust een berichtje naar: info@animalinneed.com.

Steun onze 500+ dieren in onze asielen

Het is onmogelijk om de honden te helpen zonder de grote groep vrijwilligers in Nederland en Spanje. Word donateur en help de honden in het asiel!
Team Second Chance Foundation

Laatste nieuws

Een bewogen jaar
1 januari 2022 Allereerst wensen we iedereen een prachtig en gezond 2022 toe! 2021 is voor ons allemaal een bewogen jaar geweest. Het was een…
Webshop
Ook zo’n leuk pakket ontvangen voor de feestdagen? Neem dan eens een kijkje in onze webshop die gevuld is met leuke artikelen! Vandaag besteld, is…
Update grond Spanje
18 september 2021 Zoals we hadden aangegeven zijn we afgelopen week in Spanje geweest om de koop van een mogelijk geschikt grondstuk te verkennen. Uiteraard…
Update grond asiel
26 augustus 2021 Het is al heel heel heel lang wachten. Maar er lijkt nu eindelijk lijkt er schot in de zaak! Er is een…
Opening Hondenspeelplaats
Zaterdag 28 augustus 2021 was de opening van de hondenspeeltuin in Almelo. Almeloërs Harry de Olde en de inmiddels overleden Dineke Kuiper namen het initiatief…
Sorry !
augustus 2021 Wij doen ons best om al uw vragen en berichtjes zo snel mogelijk te beantwoorden. Vanwege de vakantieperiode werken wij momenteel met minder…
Zwerfdieren dag
4 april 2021 Iedere dag sterven er duizenden zwerfhonden en katten een wrede totaal onnodige dood…bijna allemaal door toedoen van ons mensen. Dit terwijl er…
Geweldig nieuws
2020 was voor veel mensen een loodzwaar jaar, ook voor het team van AIN was het een jaar met vele tegenslagen. Corona gooide op meerdere…
Menu