Spread the love

Adoptieprocedure Hond

Wij vinden het heel belangrijk dat een dier geplaatst wordt bij een nieuwe eigenaar die weet waar hij/zij aan begint. Daarom geven wij eerlijke informatie over onze dieren, óók over de negatieve gewoontes en gezondheidsproblemen. Wij proberen zoveel mogelijk informatie over het dier te verzamelen.

Wij doen er alles aan om een goede match tussen een nieuwe eigenaar en een dier te maken. Dier en baas moeten goed bij elkaar passen, anders maken ze elkaar ongelukkig. Honden die bijvoorbeeld veel beweging nodig hebben plaatsen we niet bij mensen die geen tijd hebben voor lange wandelingen. Bij rechtstreekse adoptie vanuit het buitenland plaatsen we in principe geen volwassen honden bij gezinnen met kinderen onder de zeven jaar. Dit omdat wij in het asiel niet kunnen testen of de hond goed met jonge kinderen kan. Bij adoptie vanuit een opvanggezin is dit anders. De mensen van het opvanggezin zien hoe de hond is en tijdens de kennismaking met de adoptanten zien zij hoe de hond op uw kinderen reageert. Onze adoptie medewerksters kunnen u goed adviseren als u via ons een nieuw maatje komt uitzoeken.

Adopteren, hoe gaat dat in zijn werk?

U hebt dé hond op de website gezien die u graag zou willen adopteren. Onder de hond vindt u daarom ook een knop voor een intake formulier, deze kunt u zo volledig mogelijk invullen en versturen. De adoptiemedewerkers kunnen zich verdiepen in uw aanvraag en nemen dan contact met u op. Omdat er meestal veel vragen open blijven bij de adoptie van een hond uit het buitenland, hebben wij gekozen voor een zeer uitgebreide uitleg omtrent een adoptie en alles wat er (eventueel) bij komt kijken in een intakegesprek. Omdat wij met u in bemiddeling zijn over een eventuele adoptie van een hond, wordt dit binnen het adoptieteam aangegeven. Zo wordt voorkomen dat een andere bemiddelaar over dezelfde hond in gesprek gaat.

En dan?

Nadat de adoptiemedewerker contact met u heeft opgenomen en er diverse zaken zijn besproken, zullen wij navraag doen over de hond bij het asiel waar de hond op dat moment verblijft. Kijken of die informatie past bij uw thuissituatie. Is de hond sociaal? Hoe staat het met kinderen? Kan de hond samen met katten? Is de hond angstig? Heel veel vragen die zowel u als ons duidelijk moeten maken of uw keuze de juiste is en of u zich bewust bent van de verantwoordelijkheid die u aangaat.

Bij een plaatsing zal er vooraf een huisbezoek gedaan worden door één van onze vrijwilligers in uw omgeving. Hij/zij zal bij u langskomen om de thuissituatie te inventariseren en luisteren naar uw vragen en verwachtingen. Wij bemiddelen bij adopties vanuit de gedachte voor een asielhond een nieuw blijvend thuis te vinden. Dan is het heel belangrijk dat een adoptant, zich bewust is van het feit dat hij of zij een hond met bagage in huis haalt. Zijn beide partijen (u en de adoptiemedewerker) het hierna nog helemaal met elkaar eens, dan zullen wij uw nieuwe huisgenoot op de website gaan reserveren.

Hierna volgen de laatste stappen van de adoptieprocedure. U wordt verzocht het adoptieformulier online in te vullen, te ondertekenen en te verzenden. Daarna volgt de betaalprocedure.

De adoptiebijdrage

De adoptiebijdrage voor een hond is € 435,-. Pas als wij het adoptiebedrag op onze rekening hebben ontvangen, kunnen wij opdracht geven om uw hond reisklaar te gaan maken en zullen wij uw hond van de website verwijderen. Dit laatste is tevens de bevestiging voor u dat de adoptie rond is.

De adoptiekosten voor een hond uit het asiel proberen we zo laag mogelijk te houden. De Stichting SCFN redeneert dat alleen de werkelijk gemaakte kosten berekend worden.

De adoptiebijdrage van een hond dekt de volgende kosten:

  • Dierenartskosten buitenland
  • Sterilisatie of castratie (pups tot 7 mnd worden niet geneutraliseerd)
  • Inentingen (rabiës & cocktail)
  • Ontwormen en pipet voor vlooien/teken
  • Alle volwassen honden krijgen vanaf de leeftijd van 7 maanden een bloedonderzoek middels een snaptest.
  • EU-paspoort
  • Chippen van de hond + 1e registratie
  • Kosten van vervoer naar Nederland
  • Veiligheidstuig

Chipregistratie

Uw hond is gechipt in het land van herkomst. Het chipnummer van uw huisgenoot staat vermeld in zijn of haar paspoort. De 1e chipregistratie wordt door stichting SCFN gedaan. Op de dag van de overdracht zullen wij de hond op onze naam afmelden en dient u de chip van uw nieuwe huisgenoot op uw naam te registreren. Hiertoe bent u wettelijk verplicht. Eventueel kunt u ook uw dierenarts vragen hiermee te helpen.

Als u nu toch net voor het transport beslist dat u van de hond af ziet? Wij hebben u in de adoptieprocedure uitgebreid verteld dat uw adoptiegeld wordt overgemaakt naar het buitenland om de hond reisklaar te maken. Echter, als u vóór de hond op transport gaat kenbaar maakt dat de adoptie niet door gaat, kunnen wij u slechts het adoptiebedrag minus € 100,- retourneren. Houdt u er rekening mee dat u zelf opdracht heeft gegeven de hond reisklaar te maken door het adoptiegeld op onze rekening te storten. Hiermee zet u de procedure in het buitenland in werking. Een procedure waarbij geld aan de dierenarts dient te worden betaald. Wij, Stichting Second Chance Foundation Nederland, zijn slechts bemiddelaars in deze en kunnen u alleen de kosten van een niet gemaakte vlucht/transport retourneren.

Wat te doen als het toch mis gaat?

Ondanks alle goede intenties en goede wil kan het voorkomen dat een adoptie geen goede afloop lijkt te krijgen. Het is van groot belang dat u niet opgeeft bij de eerste tegenslag. Dat zou een oneerlijke zet zijn tegenover de hond die al zoveel heeft doorstaan. De honden die vanuit het asiel komen hebben een aardig jasje uitgedaan en dat wordt vaak vergeten. Zij hebben echt even de tijd nodig om bij te komen en vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. Wat de reden is dat ze in het asiel komen is vaak niet helemaal bekend. Dat ze geen fijn leven hebben gehad is in bijna alle gevallen een vast gegeven.

Wij zijn ons echter bewust dat het soms gewoon niet lukt. Omdat het een match is die niet werkt, omdat het gewoon niet klikt! Uit ervaring weten wij dat het zelden een kwestie is van een mismatch of niet klikken. Helaas komt het vaker voor dat een adoptant zich niet realiseert/bewust is waar hij/zij aan begint. Als er echt sprake is van een mismatch of helemaal niet klikken met het gezin gaat de adoptiebemiddelaar kijken of er een opvangadres van onze stichting beschikbaar is. Omdat wij zorgvuldig om gaan met het vinden van een geschikt opvangadres voor uw hond, dient u er rekening mee te houden dat het een aantal weken kan duren voordat de hond daar naar toe kan verhuizen. Tot die tijd zal de hond bij u in huis moeten blijven. Het is zeker geen garantie dat we in alle gevallen een geschikt opvanggezin kunnen vinden, in sommige gevallen is er geen enkel opvanggezin geschikt of beschikbaar. In de tussen tijd doen wij uiteraard ons best om de hond te herplaatsen bij een nieuw baasje. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het adoptiegeld.

Steun onze 500+ dieren in onze asielen

Het is onmogelijk om de honden en katten te helpen zonder de grote groep vrijwilligers in Nederland. Word donateur en help de dieren in één van de door ons ondersteunde asielen!
Team Second Chance Foundation Nederland

Laatste nieuws

Bedankt donateurs!
Uiteraard helpen we als er bijna geen eten meer is voor de honden Dit kunnen wij omdat we uw hulp krijgen Bedankt lieve Voervrienden
Neutralisatie project
Steriliseren en castreren… daar begint het einde van de ellende. We hebben in samenwerking met Mirela een grootschalig, drie dagen durend neutralisatie project in Roemenië…
Foster gezinnen gezocht!
Foster gezinnen gezocht! Met name voor nu deze zomer periode. Een aantal van onze vaste fostergezinnen gaat op vakantie en kan daarom tijdelijk de aankomende…
Noodsituatie op Lesbos
De ene noodsituatie is nog niet opgelost of de andere dient zich alweer aan. Vrijwilligers van onze partner organisatie op Lesbos (Griekenland) liet ons weten…
Verdrietig nieuws
Zoals al eerder vermeld, proberen wij ons steentje bij te dragen aan asielen in Roemenië aan de grens van Oekraïne. Sinds de oorlog in februari…
UPDATE DIEREN VANUIT OEKRAÏNE
Gezien de laatste ontwikkelingen omtrent de handhaving van de regels over de invoer van huisdieren uit Oekraïne zijn wij helaas genoodzaakt het transport uit te…
Samenwerking Spanje
Sinds dat Peter ooit hulp vroeg heeft Second Chance Foundation Nederland alles gedaan wat nodig was voor het asiel in Spanje. De nieuwbouw, kennels, voer,…
HULP AAN OEKRAÏNENSE DIEREN
We zijn zo ontzettend blij om te mogen melden dat er 32 honden veilig vanuit een shelter in Oekraïne zijn geëvacueerd Deze gaan naar een…
Update inzamelingsactie voor Oekraïne
We willen jullie uit de grond van ons hart bedanken voor de gigantische hoeveelheid steun de afgelopen dagen. Echter hebben wij onze limieten bereikt. ER…
IETS DOEN VOOR OEKRAINE?
Donderdag 3 maart 2022 rijden we met inmiddels meerdere bussen/vrachtwagens naar de Poolse/Oekraïnse grens. We nemen duizenden kilo’s dierenvoer mee en uiteraard een heleboel honden/katten…