Spread the love

Periodieke gift

Wat is een periodieke gift
Een periodieke gift (schenking) is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar.

Je moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. Je mag zelf bepalen of je dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan onze stichting betaalt, of dat je het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

Wat zijn de voordelen
Het grote voordeel voor jou is dat je gift volledig aftrekbaar is van je belastbaar inkomen en je dus een deel van je gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk vastgelegd zijn als periodieke gift/schenking, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.

Hoe werkt het?

  • Je schenkt een vast bedrag per jaar.
  • De looptijd van je schenking is minimaal vijf jaar.
  • De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst Periodieke Gift. Klik hieronder op “download formulier”, vul je gegevens in en stuur het naar het op het formulier vermelde adres.
  • Wij vullen de benodigde gegevens aan en sturen vervolgens het formulier naar je terug voor jou administratie.

Waarom we jou periodieke gift zo goed kunnen gebruiken
Minstens zo belangrijk: met jou periodieke gift kunnen wij de steun blijven geven aan de partner rescue organisaties in het buitenland. Met jou periodieke schenking  kunnen wij ook in de toekomst strijden voor het dierenleed.