nldaendees

AnimalinNeed

Regelgeving

Volgens de huidige regelgeving van de overheid is een stichting bedrijfsmatig bezig met de opvang en handel van dieren in het algemeen als ‘de activiteiten met een zekere omvang en regelmaat’ wordt uitgeoefend. Onder deze regelgeving valt ook de Stichting Second Chance Foundation Nederland. We immigreren immers dieren zonder eigenaar naar Nederland.

Dit is overigens niet de hoofdtaak van onze stichting. Naast het herplaatsen van honden in Nederland dragen we in zeer hoge mate bij aan de grote kosten in het asiel. Ook stimuleren wij de voorlichting op scholen etc. en bieden wij de plaatselijke bevolking aan hun dieren gratis te laten neutraliseren. Het neutralisatie project loopt sinds 2012 en is zeer succesvol.

Er is sprake van bedrijfsmatige opvang en handel als de geïmmigreerde dieren tegen een vergoeding (ook al is dat een onkostenvergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten voor vaccinaties en reis) bij anderen dan familie of vrienden worden afgeleverd. De bedrijfsmatige opvang en handel van honden houdt in dat wij als stichting ons moeten houden aan regels voor dierenwelzijn, de vakbekwaamheid en de huisvesting.

Stichting Second Chance Foundation Nederland voldoet aan de regelgeving zoals die is te lezen op de website van RVO. Dit houdt in dat de stichting is geregistreerd bij de genoemde Rijksdienst, vakbekwaamheid is geborgd en de administratie van de stichting inzicht biedt waar de honden in Nederland verblijven.

Stichting Second Chance Foundation Nederland is tevens in bezit van erkenning door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA houdt toezicht op het dierwelzijn als het gaat om (o.a.) transport van levende dieren en ziet toe dat de Europese en Nederlandse regels gehandhaafd wordt.

Stichting Second Chance Foundation Nederland
Voorstraat 94
2685 EP  Poeldijk 
 
Kamer van Koophandel 09183865
Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO)
NWA erkenning 312397