nldaendees

AnimalinNeed

  • Start
  • Wie zijn we
  • De stichting SCFN

De Stichting Second Chance Foundation Nederland (SCFN), opgericht in 2008, probeert in algehele zin het recht van de dieren in Spanje te beschermen en de plaatselijke bevolking van dit recht bewust te maken. De Stichting SCFN zet zich specifiek in voor de verlaten, ongewenste en mishandelde dieren in de omgeving van de plaats La Línea de la Concepción, een plaats gelegen aan de Spaans-Engelse grens vlakbij Gibraltar. De stichting doet dit door het in 2005 opgerichte particuliere asiel in La Línea de la Concepción op allerlei wijzen te ondersteunen. De dagelijkse leiding over het asiel en sinds maart 2010 over de “perrera” (het voormalige gemeentelijke dodingsstation voor gevonden honden) is in handen van de Nederlander Peter Koekebakker. Hij is sinds 1991 woonachtig in Spanje en heeft naast zijn werk als antiquair/brocanteur het beheer over het asiel, samen met een klein team medewerkers. Helaas is Peter op 30 maart 2019 overleden. Sindsdien zet zijn team zijn levenswerk, zijn missie voort. 

ANBI, Beleidsplan en jaarcijfers

De gegevens gepubliceerd op deze pagina sluiten aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan Stichting Second Chance Foundation Nederland zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

1. Naam Organisatie:

Stichting Second Chance Foundation Nederland

2. Kamer van Koophandel en Fiscaal / RSIN nummer: 

Kamer van Koophandel nr. 09.18.38.65 & Fiscaal / RSIN nr. 8195.80.466

3. Contact: 

info@animalinneed.com

4. Doelstelling en besteding donatie gelden

Onze doelstelling is om de door ons gesteunde rescue centers in Spanje, Griekenland, Curaçao  en Portugal welke zorgdragen voor het redden en veiligstellen van verwaarloosde en mishandelde (zwerf)honden, te ondersteunen in de breedste zin van het woord.

1) Te denken valt aan ondersteuning bij de inzameling van voer, verzorgingsmiddelen, medicatie, schoonmaakmiddelen en bijdragen in de dierenartskosten welke niet gedekt worden door eventuele adopties;

2) Daarnaast helpen wij mee aan de verbeteringen van de verblijf- en leefomgeving van de honden in de gesteunde asielen. Denk hierbij aan bouw- en herstelwerkzaamheden zoals een quarantaine ruimte, nieuwe hondenhokken enz;

3) Wij zijn verder zeer actief in het bemiddelen van de honden in de rescue centers naar een nieuw onderkomen. Dit doen wij voor alle plaatsbare honden en katten  in de door ons gesteunde rescue centers.

5. Beleidsplan en jaarcijfers

- Beleidsplan SCFN

- Financieel jaarverslag 2018

- Financieel jaarverslag 2019

 6. Besteding gelden

Al onze ontvangen donaties worden voor 99% besteed aan het welzijn van de honden en ook katten in de door ons gesteunde rescue centers. Er vindt geen enkele beloning/vergoeding plaats aan de bestuursleden en/of vrijwilligers voor hun vrijwilligers activiteiten. Onze vrijwilligers zetten zich allemaal onbetaald en met veel enthousiasme in voor het welzijn van de honden en katten en andere dieren in nood. De stichting beoogt geen winstoogmerk.

Zowel Stichting SCFN als de participerende rescue centers ontvangen geen enkele vorm van overheidssubsidie. De middelen worden bijeengebracht door vele (Nederlandse) dierenvrienden en sponsors, die naast geldelijke donaties om voer en medicijnen te kopen ook allerlei spullen inzamelen. Donaties in natura bestaan uit onder andere hondenvoer, manden, dekens, medicijnen en bouwmaterialen.

Stichting SCFN is een door de Belastingdienst erkende ANBI instelling. Dit kan voor donateurs en sponsors fiscaal voordeel opleveren.

Stichting SCFN heeft nagenoeg geen overheadkosten. Zoals elke organisatie heeft de stichting te maken met de jaarbijdrage voor de Kamer van Koophandel en de kosten van de bankrekeningen. Daarnaast neemt Stichting SCFN de kosten van transport van hulpgoederen bestemd voor het asiel voor haar rekening. Stichting SCFN zet ook voor het werven van donateurs geen kostbaar apparaat in. Alle donaties en schenkingen aan de stichting gaan dientengevolge voor circa 99% naar de rescue centers.

7. Bestuursleden

Voorzitter : Irma Neijman
Penningmeester   
: Manon Keus
Secretaris : Annelies Dobbinga
Bestuurslid : Ron van Krimpen

8. Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Stichting Second Chance Foundation Nederland werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding / vrijwilligersbijdrage ontvangen.

9. Activiteiten

Onze activiteiten zijn te volgen op onze website of op onze facebookpagina: facebook.com/AnimalInNeedSCF.

Heeft u nog vragen? Stuur gerust een berichtje naar:  info@animalinneed.com.

 

Deel via facebook

Submit to Facebook

Donateur worden !

hondenachterrralie

Het is onmogelijk om de honden te helpen zonder de grote groep vrijwilligers in Nederland en Spanje. Word donateur.

Help Campito verbouwen