1

26 augustus 2021

Het is al heel heel heel lang wachten.
Maar er lijkt nu eindelijk lijkt er schot in de zaak!
Er is een beschikbaar stuk grond wat mogelijk geschikt is om een asiel op te bouwen.
Zoals het er nu uitziet gaat het met de vergunning ook lukken.
Half september 2021 zullen we naar Spanje gaan om onder andere in gesprek te gaan met de eigenaar van de grond, stichting Prodean en met onze advocaat om te bekijken of het allemaal realiseerbaar is.

Duimt u met ons mee?