nldaendees
logo

Steun de 600 dieren in ons asiel.P1360643

Doneer hier uw bijdrage of steun ons maandelijks en word donateur

 

De stichting Second Chance Foundation Nederland heeft zich het lot aangetrokken van Peter en de honden die hij probeert te redden. Sinds enkele jaren biedt de stichting ondersteuning door middel van donaties, het inzamelen van goederen en adopties.

Maandelijks komen er een aantal honden naar Nederland. Deze zijn via een uitgebreid netwerk in Nederland geadopteerd of komen in opvanggezinnen, van waaruit ze een kans maken op adoptie. Daarnaast verleent de stichting structurele hulp, door het opzetten van castratie-en sterilisatieprogramma’s met Nederlandse dierenartsen die vrijwillig in het asiel komen werken.

De aandacht wordt eveneens op de plaatselijke bevolking gericht, door samen met lokale dierenbeschermingsorganisaties voorlichting te geven over dierenwelzijn.

   of   of via Geef Gratis

Het is onmogelijk om de honden te helpen zonder de grote groep vrijwilligers in Nederland en Spanje. Word donateur en help de honden in het asiel!  Wilt u donateur worden? Klik hier (link naar inschrijvingsformulier).  

Uw éénmalige bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer NL14 RABO 0102 6440 39 van de ST.SCFN/ Animalinneed te Poeldijk

Donateur worden met belastingvoordeel

Gewone donaties zijn aftrekbaar voor de belasting op de volgende voorwaarden

  • u hebt de giften gedaan aan een instelling die bij de belastingdienst  is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
  • u kunt uw gift aantonen, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties
  • het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag
  • u mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum
  • er stond geen tegenprestatie tegenover

Voor gewone giften geldt een drempel en een maximumbedrag. De drempel is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. U mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw verzamelinkomen.

Periodieke giften kunt u aftrekken onder de volgende voorwaarden:

  • u maakt minimaal jaarlijks bedragen over naar een ANBI of een vereniging die aan de voorwaarden voldoet de bedragen zijn steeds even hoog
  • u hebt de gift laten vastleggen en er staat geen tegenprestatie tegenover
  • u doet deze gift minimaal 5 jaar achter elkaar.

Voor meer informatie raadpleeg daarvoor de belastingdienst. (www.belastingdienst.nl)

Deel via facebook

Submit to Facebook

Fiscaal doneren ?

U wilt de dieren in het asiel van (Animalinneed) La Linea de La Conception steunen door middel van een financiële gift . Uw gift is in veel gevallen fiscaal aantrekkelijk. Kijk hier voor meer infomatie.