nldaendees

AnimalinNeed

Adoptie procedure

Wij vinden het heel belangrijk dat een dier geplaatst wordt bij een nieuwe eigenaar die weet waar hij/zij aan begint. Daarom geven wij eerlijke informatie over onze dieren, óók over de negatieve gewoontes en gezondheidsproblemen. Wij proberen zoveel mogelijk informatie over het dier te verzamelen.

Wij doen er alles aan om een goede match tussen een nieuwe eigenaar en een dier te maken. Dier en baas moeten goed bij elkaar passen, anders maken ze elkaar ongelukkig. Honden die bijvoorbeeld veel beweging nodig hebben plaatsen we niet bij mensen die geen tijd hebben voor lange wandelingen. Bij rechtstreekse adoptie vanuit Spanje plaatsen we in principe geen volwassen honden bij gezinnen met kinderen onder de zeven jaar. Dit omdat wij in Spanje niet kunnen testen of de hond goed met jonge kinderen kan. Bij adoptie vanuit een opvanggezin is dit anders. De mensen van het opvanggezin zien hoe de hond is en tijdens de kennismaking met de adoptanten zien zij hoe de hond op de kinderen reageert. Onze adoptiemedewerksters kunnen u goed adviseren als u via ons een nieuw maatje komt uitzoeken.

Adopteren, hoe gaat dat in zijn werk?

U hebt dé hond op de website gezien die u graag zou willen adopteren. Omdat er meestal veel vragen open blijven bij de adoptie van een hond uit het buitenland, hebben wij gekozen voor een zeer uitgebreide uitleg omtrent een adoptie en alles wat er (eventueel) bij komt kijken in een intakegesprek. Omdat wij met u in bemiddeling zijn over een eventuele adoptie van een hond, wordt dit binnen het adoptieteam aangegeven. Zo wordt voorkomen dat een andere bemiddelaar over dezelfde hond in gesprek gaat. U heeft op de website de hond gevonden waar uw hart van overslaat.

En dan?

We gaan in Spanje navraag doen over de hond. Kijken of die informatie past bij uw huissituatie. Is de hond sociaal? Hoe staat het met kinderen? Kan de hond samen met katten? Is de hond angstig? Heel veel vragen die zowel u als ons duidelijk moeten maken of uw keuze de juiste is en of u zich bewust bent van de verantwoordelijkheid die u aangaat. Immers een asielhond uit Spanje in een gezinssituatie kan zich heel anders gaan gedragen. Wij bemiddelen bij adopties vanuit de gedachte voor een asielhond een nieuw blijvend thuis te vinden. Dan is het heel belangrijk dat een adoptant, zich bewust is van het feit dat hij of zij een hond met bagage in huis haalt. Zijn beide partijen (adoptant en bemiddelaar) het na deze tijd nog helemaal eens met elkaar, dan wordt uw toekomstige nieuwe familielid op de website op gereserveerd  gezet. De afhandeling van de adoptie is de laatste stap. U wordt verzocht het adoptiecontract in te vullen en te ondertekenen. Daarna dient u het adoptiecontract per e-mail te versturen naar diana@animalinneed.com. Indien u het liever per post verstuurd, dan mag dat naar onderstaand adres:

Second Chance Foundation Nederland (SCFN)
T.a.v. Diana Bloemsma
Hid Heroplantsoen 1
8701 BS Bolsward

Zodra wij het ingevulde contract van u hebben ontvangen, wordt het adoptiecontract aangevuld met ontbrekende gegevens en door ons ondertekend. U ontvangt een exemplaar retour op het mailadres welke u heeft ingevuld op het adoptiecontract. Pas als wij het adoptiebedrag op onze  rekening hebben ontvangen, kunnen wij opdracht geven om uw hond reisklaar te gaan maken. U kunt uw adoptiebedrag ad € 325,- storten op rekeningnummer NL14RABO0102644039, op naam van de Stichting Second Chance Foundation Nederland te Poeldijk onder vermelding van de naam van de hond en zijn/haar registratie nummer. Voor honden met een medische aandoening geldt een aangepast adoptiebedrag. Zodra het adoptiebedrag van € 325,- op de rekening is ontvangen, dan zal uw hond de code geadopteerd krijgen. 

Waarom is de adoptie pas een feit als het adoptiebedrag binnen is en niet al wanneer het contract is ontvangen?

Zodra de betaling en het contract binnen zijn, weten wij dat u definitief de hond wilt adopteren en zullen wij uw hond meteen reisklaar gaan maken. 

Hoe komen wij aan het bedrag van € 325,-?

De adoptiekosten voor een hond uit het asiel proberen we zo laag mogelijk te houden. De Stichting SCFN redeneert dat alleen de werkelijk gemaakte kosten berekend worden.

Kosten die het asiel en de stichting maken zijn :

  • Dierenartskosten: sterilisatie of castratie (pups tot 7 maanden worden in Spanje niet geneutraliseerd), inentingen (rabiës & cocktail), ontwormen en pipet voor vlooien/teken, bloedonderzoek (Middellandse Zeeziekten), EU-paspoort en het chippen. 
  • Kosten van vervoer naar Nederland. 

Uw hond is gechipt. Echter de chip staat niet op uw naam, maar op naam van de Stichting Prodean. Het is dus wel belangrijk dat u de chip over laat schrijven op uw eigen naam. Uw dierenarts heeft daar formulieren voor, maar u kunt ook gebruik maken van een aanmeldingsformulier op de website van Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG). Klik hier voor het overschrijven van uw hond bij de NDG. Mocht u nog vragen en/of andere informatie wensen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw adoptiemedewerkster die staat vermeld onder “contact”.  Als u nu toch net voor het transport beslist dat u van de hond af ziet? Wij hebben u in de adoptieprocedure uitgebreid verteld dat uw adoptiegeld wordt overgemaakt naar Spanje om de hond reisklaar te maken. Echter, als u voor de hond op transport gaat kenbaar maakt dat de adoptie niet door gaat, kunnen wij u slechts het adoptiebedrag minus € 80,- retourneren. Houdt u er rekening mee dat u zelf opdracht heeft gegeven de hond reisklaar te maken door het adoptiegeld op onze rekening te storten. Hiermee zet u de procedure in Spanje in werking. Een procedure waarbij geld aan de dierenarts dient te worden betaald. Wij, Stichting Second Chance Foundation Nederland, zijn slechts bemiddelaars in deze en kunnen u alleen de kosten van een niet gemaakte vlucht/transport retourneren.

Wat te doen als het toch mis gaat?

Ondanks alle goede intenties en goede wil kan het voorkomen dat een adoptie geen goede afloop lijkt te krijgen. Het is van groot belang dat u niet opgeeft bij de eerste tegenslag. Dat zou een oneerlijke zet zijn tegenover de hond die al zoveel heeft doorstaan. De honden die vanuit het asiel komen hebben een aardig jasje uitgedaan en dat wordt vaak vergeten. Zij hebben echt even de tijd nodig om bij te komen en vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. Wat de reden is dat ze in het asiel komen is vaak niet helemaal bekend. Dat ze geen fijn leven hebben gehad is in bijna alle gevallen een gegeven. Wij zijn ons echter bewust dat het soms gewoon niet lukt. Omdat het een match is die niet werkt, omdat het niet klikt! Uit ervaring weten wij dat het zelden een kwestie is van mismatch of niet klikken. Helaas komt het vaker voor dat een adoptant zich niet realiseert/bewust is waar hij/zij aan begint. Als er echt sprake is van mismatch of helemaal niet klikken met het gezin gaat de adoptiebemiddelaar direct aan de slag om een opvanggezin te vinden. U dient wel rekening te houden met een wachttijd tot een geschikte plaats vrij komt bij een opvangadres van onze stichting. De stichting gaat ervan uit dat u als adoptant de hond bij u in huis zult houden tot het moment dat er een opvanggezin is. U kunt geen aanspraak maken op teruggave van het adoptiegeld.

Deel via facebook

Submit to Facebook