nldaendees

AnimalinNeed

Gedrag

Het zindelijk maken van een pup is een proces dat in alle hondenboeken beschreven wordt.Toch zijn er nog veel honden die voor een korte of lange periode hun behoefte in huis doen.De tot uiterste wanhoop gedreven eigenaar van zo’n hond gaat met goedbedoelde adviezen,van buren, familie en betweters, aan de slag maar niets helpt. Beter laat dan nooit komen ze uiteindelijk via de dierenarts bij de gedragstherapeut terecht. Het liminatiegedrag heeft niet alleen een fysiologische reden (afvalstoffen afvoeren), het heeft ook een communicatieve functie. De feromonen die in urine en ontlasting zitten, geven informatie over de afzender, diens positie in de rangorde , diens hormonale status enz. Een loopse teef kan door urine achter te laten, reuen op haar hormonale status attent maken. Reuen kunnen door markeren aangeven welke plaats in de rangorde zij innemen. Wat is nu een normaal eliminatie schema voor jonge pups? Als ze 8 weken oud zijn zullen pups, overdag als ze niet slapen, ieder uur plassen; poepen doen ze ongeveer 4 maal per dag. Afhankelijk van hoe laat ze de laatste keer zijn uitgelaten, zullen ze in de nacht 1 tot 2 keer moeten plassen. Op een leeftijd van ongeveer 7 maanden zullen honden 1 tot 2 keer per dag poepen en in 3 tot 4 periodes per dag plassen. Bij sommige rassen die gefokt zijn om met hun neus te werken, is er de mogelijkheid dat ze minder makkelijk zindelijk worden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat ze van eerdere ”ongelukjes” in huis de lucht nog kunnen ruiken. Deze lucht is de prikkel die ervoor zorgt dat de hond opnieuw in huis zijn behoefte doet. Uit dezelfde onderzoeken komt ook naar voren dat Yorkshire Terriërs moeilijk zindelijk te maken zijn.Waarschijnlijk heeft dit niets te maken met een eventuele extra gevoeligheid voor geurtjes; wel lijken eigenaren geneigd de zindelijkheidstraining van kleine hondjes minder serieus te nemen. De gevolgen van een in huis plassende Yorkshire of Maltezer zijn minder desastreus dan de binnenmeertjes veroorzaakt door een Duitse Dog, Newfoundlander of andere grote hond. Uit onderzoek blijkt dat veel problemen met onzindelijkheid eigenlijk opvoedingsproblemen zijn.

Medische problemen

Te denken valt hierbij aan incontinentie, diarree, een blaasontsteking,of een blaas die binnen het bekken gelegen is. Uiteraard moeten deze medische oorzaken uitgesloten worden, voordat er aan een eventueel gedragsprobleem gewerkt gaat worden.

Nooit zindelijk in huis geweest

Pups die tijdens zomerse dagen makkelijk door openslaande deuren naar buiten kunnen om hun behoefte te doen, blijken na een aantal weken als de deuren weer dicht gaan onzindelijk in huis. Zij hebben altijd de beschikking gehad over ruimte buiten waar zij op ieder gewenst moment hun behoefte konden doen. Bij afwezigheid van de ruimte buiten zullen ze dit zonder remmingen weer binnen  doen.Daarnaast is er de groep puppen die bij de fokker geleerd heeft om op kranten hun behoefte te doen.De eigenaar, blij met de krantzindelijke pup, legt ook iedere dag schone kranten neer. Op deze manier kan de pup een voorkeur voor kranten ontwikkelen. Bij gebrek aan kranten zal de hond zijn behoefte op een willekeurige, andere plek in huis doen. Dit zijn tevens vaak pups die niet begrijpen dat ze buiten hun behoeften moeten doen: er ligt daar immers geen krant. Zodra ze na een te vergeefse wandeling buiten, binnen de krant zien zullen ze zich daarop alsnog ontlasten.

Markeren in huis

 Zowel reuen als teven kunnen markeren, maar de meest voorkomende situatie is de reu die in huis zijn poot optilt tegen bijvoorbeeld een stoel of tafelpoot. Onderzoek toont aan dat zowel een sociale als hormonale motivatie een rol speelt; ook leerprocessen kunnen dit gedrag beïnvloeden.Markeren komt het meest voor bij ongecastreerde reuen; castratie zal in 67 % van de gevallen zorgen voor vermindering of helemaal stopzetten van het gedrag.

Onderdanigheids plassen

is normaal gedrag dat veel pups tonen op het moment dat een ouder dier aan de pup snuffelt. Dit snuffelen kan plaats vinden bij een pup of jonge hond die staat, maar ook bij een dier dat al op de rug ligt. Kenmerk van onderdanigheids plassen is dat de hond een lagere houding aanneemt maar wel ontact met de andere hond of mens wil houden. De hond kan kwispelen maar mag niet verstarren van angst. Meestal volgt het plassen op het naderen van een mens. Ook het over de hond heen buigen en/of oogcontact zoeken kan de lage houding en het plassen oproepen

Angstplassen

 Het plassen uit angst komt gelukkig niet vaak voor. Het gaat meestal om gevoelige honden die naast het plassen ook verschijnselen van angst tonen oals: een extreem lage houding, verstarren en stress signalen. Deze honden zoeken voor en na het plassen niet actief contact met de mens, iets wat honden die uit onderdanigheid plassen wel doen.

Opwindingsplassen

Deze vorm van plassen vindt plaats bij opwinding en de hond heeft geen houdingsverlaging. Het plassen gebeurt tijdens lopen, opspringen of staan. Het zijn vaak jonge honden die bij een volle blaas in combinatie met opwinding niet voldoende controle houden over de sluitspieren. Dit gedrag zal vaak spontaan verdwijnen rond de leeftijd van 8-10 maanden. Maar ook hier kunnen leerprocessen er voor zorgen dat het gedrag een andere functie krijgt.

Aangeleerd gedrag, aandacht trekken

Honden leren snel van de gevolgen van hun gedrag. Twintig jaar geleden had ik een Rottweiler die prompt als er visite was, en hij geen aandacht kreeg, in de hoek van de kamer een hoop produceerde. Tijdens het doen van zijn behoefte keek  hij de visite aan. Het effect was verbluffend. Mensen rolde van hun stoel van het lachen en de hond was voor minimaal een kwartier verzekerd van intensieve aandacht.

Niet alleen thuis kunnen zijn.

De onzindelijkheid bij niet alleen thuis kunnen zijn, komt alleen voor als de hond alleen thuis gelaten wordt. Uiteraard versta ik hieronder niet het onzindelijk zijn van een hond die 12 uur aan een stuk niet uitgelaten is (terwijl hij dit niet gewend is). Heeft de hond last van verlatingsangst dan kan het gedrag ook voorkomen als er een speciaal persoon van huis gaat.

Voorkeur voor een bepaalde ondergrond om op te plassen

Pups die bijde fokker geleerd hebben om zich op kranten/papier te ontlasten zullen als de eigenaar hen opnieuw kranten/papier aanbiedt deze voorkeur erder ontwikkelen tot het punt waarop de hond zich alleen nog maar op papier wil ontlasten. Ook jonge honden die langer bij de fokker gebleven zijn en daar geleerd hebben om op de houten kennel vloer, hun behoefte te doen kunnen eenmaal in huis een voorkeur ontwikkelen voor bijvoorbeeld de houten parketvloer.Honden die op ieder kleedje dat ze tegenkomen hun behoefte doen hebben d.m.v klassieke conditionering geleerd dat het zien, ruiken en/of voelen van een kleedje aanleiding is om zich te ontlasten.

Ouderdom

Honden kunnen door ouderdom onzindelijk worden. Als medische oorzaken uitgesloten zijn, kan het vaker uitlaten, eventueel in combinatie met de stof Selegiline, een oplossing bieden. Deze honden lijden dan vaak aan een vorm van dementie, die maakt dat ze hun zindelijkheidstraining vergeten.

Pups die teveel drinken

(als spel) en dus erg veel moeten plassen; Pups kunnen om diverse redenen meer drinken dan zij feitelijk nodig hebben. Het samen spelen en daarna samen drinken uit een bak is hier een voorbeeld van. Uit onze praktijk blijkt dat Herdershonden veel drinken om het drinken. In de meeste gevallen van onzindelijkheid die geen medische oorzaak hebben, is het nodig om een gedragstherapeut in te schakelen. Bij Tinley blijkt uit de gesprekken met wanhopige eigenaren dat er meer aan de hand is, dan het niet zindelijk krijgen van de hond. Eigenaren straffen te veel, te hard en niet op het juiste moment. Ook rangorde en controleproblemen komen regelmatig voor bij honden die onzindelijk zijn. Daarnaast zijn mensen zich niet of nauwelijks bewust van leerprincipes en veel van het probleemgedrag ontstaat dan ook door een gebrek aan kennis.

© Debbie Rijnders. www.tinley.nl

Deel via facebook

Submit to Facebook