nldaendees

AnimalinNeed

Gedrag

Honden kunnen voor uiteenlopende zaken bang zijn, zoals onweer, harde geluiden (vuurwerk), voorwerpen of personen. Vooral in de puberteit kunnen ze plotseling bang worden voor dingen waar ze voorheen nooit bang voor waren. Ook kunnen bepaalde rassen gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van angst dan anderen. Hebben honden een reden om bang te zijn? In sommige gevallen komt het door een negatieve ervaring (bv. vallen van de vuilnisbak, geschrokken van een man met helm, gebeten door een zwarte hond etc.) of doordat de hond als pup niet zo veel heeft meegemaakt. In welke mate de angst zich verder zal ontwikkelen bepaalt u.

Verminderen van angst 

Bij het verminderen van angst is de voorbeeldfunctie van de baas heel belangrijk. Is die niet bang dan hoeft de hond dat ook niet te zijn. Probeer zelf zo min mogelijk te schrikken van bijvoorbeeld lawaai. Uw schrikreactie brengt u over op de hond: immers, als de roedelleider het eng vindt, dan is er toch wel wat aan de hand! Geef de hond geen aandacht bij het vertonen van angst. Dus til hem niet op, ga hem niet aaien of een verhaal vertellen dat er helemaal niets aan de hand is. De hond zal dit als belonend ervaren waardoor z’n angst zal toenemen. Negeer het angstige gedrag liever en eis van hem dat hij doorgaat met wat hij deed voor hij angstig werd. Lag hij op zijn plaats te slapen dan moet hij gewoon weer terug naar zijn plaats en af(bij het wandelen: wandel dan gewoon stevig door eventueel met wat appèloefeningen erbij). U dient als baas duidelijk leiding te geven, geef duidelijke opdrachten die de hond kan uitvoeren. Bijvoorbeeld commando’s als ‘zit’, ‘volg’, of ‘af’ dwingen de hond zijn aandacht bij de baas te houden.Gedrag dat in tegenspraak is met angstgedrag kan de hond over zijn angst heen helpen. Spelen is gedrag dat onverenigbaar is met angst. Bijvoorbeeld leuke kunstjes/spelletjes kunnen de aandacht zodanig afleiden, dat de hond zijn omgeving vergeet. De prikkel (bijv. geluid) of de afstand (tot bijv.vreemde mensen of honden), die de angst veroorzaakt,moet zodanig worden afgezwakt dat de hond wel tot spel durft over te gaan. Tijdens het spel kan de prikkel (bijv. beangstigend geluid) worden opgevoerd of kan de afstand langzaam worden vergroot, waarbij NIMMER het niveau gehaald mag worden waarop de hond weer angst gaat vertonen.In de periode dat u de hond langzaam wilt laten wennen aan datgene wat hem angst inboezemt moet een confrontatie (in allen hevigheid) hiermee worden vermeden. Gebruik NOOIT straf bij de behandeling van angstgedrag, want straf behandelt niet het achterliggende probleem.Wat te doen bij toeslaande angst? Het is niet altijd mogelijk een beangstigende situatie te verminderen of te ontlopen. Denk bijvoorbeeld aan de jaarswisseling of een plotseling opkomende onweersbui. Hieronder enkele tips:• Komt de knal onverwachts, loop dan gewoon door en kijk de hond niet aan.• Duikt de hond tijdens de wandeling in elkaar en wil hij terug dan kan het helpen de hond meteen commando mee te nemen, bijvoorbeeld met commando ‘volg’. Pas op het initiatief van de baas wordt de wandeling beëindigd.•

TROOST DE HOND NOOIT! Negeer het ongewenste gedrag en beloon het gewenste!• Houd de hond aangelijnd zodat hij niet in paniek kan vluchten. Zorg dat hij gechipt is en zet ook naam en adres op z’n halsband!•

Tips voor Oudejaarsavond:

1 Laat uw hond niet alleen achter.

2 Laat hem ruim voor middernacht aangelijnd uit.

3 Geef hem een lekkere kluif, zodat hij afleidingheeft en rustig blijft.

4 Sluit ramen deuren en gordijnen.

5 Zet rond 12 uur de radio of TV hard aan, zodat de herrie van buiten minder goed te horen is.

6 Bij extreme angst, vraag uw dierenarts dan om een kalmeringsmiddel. Er zijn zowel homeopathische als gewone geneesmiddelen

Deel via facebook

Submit to Facebook