nldaendees

AnimalinNeed

Gedrag

ANGST/VOORZICHTIG GEDRAG BIJ HONDEN

Verreweg de meeste honden in de wereld zijn uiterst voorzichtig naar mensen toe, de mens is immers een onvoorspelbaar, agressief, 2 –potig groot roofdier. Daarbij komt nog dat het merendeel van de honden losloopt, dus kan vluchten bij gevaar.

Daarom is een afwachtende, voorzichtige houding een overlevingsinstinct en hoort bij het karakter van de hond (zie www.Hadier.nl/karakter)

De slecht/doorgefokte rashonden in de rijkere landen zoals o.a. Nederland, Noord Amerika enz. hebben dit type overlevingsinstinct bijna niet meer. Mede door ook binnenshuis een luxe leven te leiden en slechte trainingsmethoden o.a. te jong en verkeerd desensitiveren.

In plaats hiervan is een (te) dominante, low sensitive hond ontstaan. Trainers zoals Cesar Millan hebben hun handen vol om deze honden en hun “baasjes” weer in het gareel te krijgen (en verdienen er goud mee)!

Relatief harde correcties zijn nodig om weer een duidelijke rangorde te verkrijgen, terwijl juist bij de vrijlopende lokale honden in de armere landen zoals bv Spanje, Mexico enz. slechts een blik of een zachte “pst” voldoende is.

Worden deze honden bv naar Nederland gehaald dan krijgen zowel de hond als hun Nederlandse baas een culture-shock! Onmiddellijk wordt die voorzichtige, high sensitive houding als pure angst gezien, “vast door mishandeling”.

Dit hoeft helemaal niet zo te zijn en alleen een deskundige kan bepalen of er werkelijk angst door trauma is of dat het karakter zo is. Duidelijke leiding door o.a. rust en bescherming is nodig én begrip en kennis dat dit gedrag in feite normaal hondengedrag is!

Praktische tips bij voorzichtig/ angst gedrag (altijd blijven toepassen):

-          Let niet op de hond, praat rustig en kijk af en toe heel kort wáár (niet naar) de hond is. Echt bewust negeren is straf in hondentaal, dus alleen toepassen bij onmogelijk gedrag.

-          Wacht tot de hond naar je toe komt, vroeg of laat wordt ie nieuwsgierig. Beloon door kort aandacht te geven (zachte blik=beloning)

-          Ga door je knieën om de hond te aaien, beweeg je hand heel langzaam.

-          Aaien alleen onder z’n koppie, achter de oren en eventueel bij de schouder

-          Fixeer je blik nooit in zijn ogen, dat is hondentaal voor agressie en straf!

-          Geef de hond een veilige rustige slaapplaats en gebruik dit NOOIT als straf

-          Leer de hond z.s.m. het commando (zachtjes zeggen!! of wijzen) “zit”.

-          Bescherm je hond tegen mensen en kinderen die dit type gevoelige hond niet begrijpen en te direct zijn.

-          Corrigeer een te overweldigende vreemde/andere hond, jij bent de leider van jouw hond(en), dus jij bepaalt de omgangsvorm.

-          Geniet van dit gevoelige hondje, is er éénmaal vertrouwen dan krijg je er onvoorwaardelijke liefde voor terug

Deel via facebook

Submit to Facebook